Migrene

Migrene skiller seg klart fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. 

Klassisk migrene har karakteristiske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura, mens ved vanlig migrene er det ingen aura. Det er viktig å ikke glemme at migrenepasienten også kan ha andre typer hodepine i tillegg til migrenen. Migrene er et stort og underdiagnostisert problem.

Hver måned er over 30.000 nordmenn borte fra jobb eller skole pga. migrene. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hva migrene egentlig skyldes, men en har i dag nok kunnskap til å si at migrene skyldes en komplisert kombinasjon av arvelige forhold, en rekke indre faktorer i kroppen samt ytre faktorer i miljøet. Anfallene skyldes biokjemiske reaksjoner i den delen av nervesystemet som regulerer blodsirkulasjonen til hjernen.

Vanlige symptomer

Migreneanfall viser stor variasjon fra milde og raskt forbigående anfall, til dramatiske anfall med intense smerter opptil 2-3 døgn. De fleste migreneanfall følger et bestemt mønster, og kan inndeles i en aurafase og i en smertefase.

Anfallshyppighet

 • Noen har 1-2 anfall i mnd., andre kan ha 3-4 anfall i uken
 • Et anfall kommer gjerne når man skal slappe av; som i helgen eller i starten av en ferie
 • Kvinner kan ha regelmessige anfall i sammenheng med menstruasjonssyklusen
 • Det vanligste er at anfallet strekker seg over en dag. Pasienten kjenner allerede fra morgenen av at han vil få migrene, og anfallet er som regel over neste dag
 • Barn har ofte kortvarige anfall over noen få timer

Klassisk migrene

 • Anfallet starter med at blodårene i hjernen trekker seg sammen fra 15-20 min. Pasienten vil da ofte få et forvarsel om at anfall er underveis i form av flimmer eller lysglimt foran øyene. Forvarsler varierer mye fra person til person, og kan innebære prikking og nummenhet i arm og fot, lette lammelser, oppkast og diaré, uro og hjertebank
 • Deretter kommer en fase med kraftig smerte i den ene halvdelen av hodet. Smertene er ofte verst i tinning, panne eller bak øynene
 • Et anfall kan vare fra få timer til 2-3 dager og ledsages ofte av kvalme, svimmelhet og lysømfintlighet

Vanlig migrene

 • Vanlig migrene kommer smertene normalt uten forvarsel som flimmer og lysglimt foran øynene
 • Hodesmerten er som regel jevnere fordelt enn ved klassisk migrene, men som regel halvsidige
 • Kvalme er mindre vanlig

Felles for både klassisk og vanlig migrene er overfølsomhet for lys og lyd.

Migreneutløsende faktorer

 • Feilfunksjoner i nakke
 • Triggerpunkter i nakke- og kjevemuskulatur
 • Stress
 • Sterkt lys
 • Støy
 • Intense dufter (parfyme!)
 • Uregelmessig livsførsel
 • Manglende væskeinntak
 • Intoleranse for enkelte matvarer
 • Hormonelle faktorer som menstruasjon, graviditet

Dette kan en kiropraktor gjøre

Kiropraktisk behandling har vist seg å kunne redusere både anfallshyppighet og -intensitet hos personer med migrene. Det er derfor fornuftig for alle migrenepasienter å få undersøkt og behandlet alle migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet.

Kiropraktisk behandling

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen, og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning

Dette kan du selv gjøre ved anfall

 • Oppsøk et stille, kjølig og mørkt rom under migreneanfall
 • Noen finner best lindring i å ligge, andre liker å sitte
 • Kjøl ned pannen med kalde omslag
 • Moderne migrenemedikamenter kan gi effektiv lindring og stoppe eller utsette anfall hos mange
 • Medikamenter er tilgjengelig som nesespray, injeksjoner og stikkpiller, hvis kvalme og oppkast forhindrer inntak av tabletter

Slik kan du selv forebygge

Hvilke faktorer som utløser migrene vil variere fra person til person. Prøv deg systematisk fram etter eliminasjonsmetoden. Det kan være nyttig å føre en hodepinedagbok for å få kunnskap om ditt eget hodepinemønster.

 • Lev regelmessig og få nok søvn
 • Stå opp til samme tid hver dag, også i helgene. Gå heller å legg deg igjen senere!
 • Unngå mat og drikke som gir anfall
 • Skjerm øynene for sterkt sollys, bruk mørke solbriller
 • Unngå aktiv og/eller passiv røyking
 • Unngå sterke dufter; parfyme kan utløse anfall

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende noen av behandlingene – eller ønsker du å bestille time? Send en melding via kontaktskjema, så kommer vi tilbake til deg – eller ring for en hyggelig prat!

Adresse: Høgeggvegen 4, 9151 Storslett
E-post: post@ntkiropraktikk.no

Kiropraktisk behandling

En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparat og nervesystem. Noen av de vanligste muskelskjelettlidelsene vi behandler er hodepine, svimmelhet, kjevesmerter, nakke-, korsrygg og arm-, ben- og bekkensmerter.

Tjenester

Om du har akutte smerter, stadig tilbakevendende plager, eller ønsker forebyggende råd og effektiv behandling med kort ventetid, så finner vi i fellesskap en løsning.