Trygdedekning

Hos Nord-Troms Kiropraktikk får du behandling og trening som virker- for smerteplager eller best mulig ytelse.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få behandling hos kiropraktor. En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

Kiropraktorer som har avtale om direkte oppgjør med HELFO, får ytelsen utbetalt direkte. Dette følger av folketrygdloven § 22-2. Stønad gis etter faste takster som er beskrevet i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

  • Takst K1 brukes ved førstegangsundersøkelse og er på 140 kroner.
  • Takst K2 er behandlingstakst og er 67 kroner per behandling.

Kiropraktorene fastsetter, utover takstene selv, pris på sine tjenester. Ytelsen fra folketrygden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Ved bruk av egen bil, og dersom du bor mer enn 3 kilometer fra behandlingsstedet, ytes en refusjon på kr. 2,50 pr km. Ved rutegående transport gjelder andre takster. Reiseregning føres på eget skjema som fåes hos behandler. Detaljert informasjon får du hos Pasientreiser.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende noen av behandlingene – eller ønsker du å bestille time? Send en melding via kontaktskjema, så kommer vi tilbake til deg – eller ring for en hyggelig prat!

Adresse: Høgeggvegen 4, 9151 Storslett
E-post: post@ntkiropraktikk.no

Kiropraktisk behandling

En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparat og nervesystem. Noen av de vanligste muskelskjelettlidelsene vi behandler er hodepine, svimmelhet, kjevesmerter, nakke-, korsrygg og arm-, ben- og bekkensmerter.

Tjenester

Om du har akutte smerter, stadig tilbakevendende plager, eller ønsker forebyggende råd og effektiv behandling med kort ventetid, så finner vi i fellesskap en løsning.